Ja citas draudzes mācība atšķiras no tavas draudzes mācības, tas nenozīmē, ka viņi nav tavi brāļi.

Publicēja 2012. gada 1. okt. 01:55Mārcis Jencītis

 Tavi brāļi Kristū ir jebkuras kristiešu draudzes dalībnieki, kuri atzīst Kristus mācības pamatus. Pamati ir Jēzus nāve un augšāmcelšanās, Jēzus cilvēks un Jēzus Dievs, Bībele ir Dieva Vārds, Trīsvienība, glābšana no žēlastības ticībā, personīgas attiecības ar Dievu, svēta dzīve, liecinieka dzīve, ticīgo sadraudzība jeb draudze, kā garīgais instruments ticīgā pastāvēšanai un izaugsmei.

Marka 9:38 Jānis Viņam sacīja: "Mācītāj, mēs kādu redzējām Tavā Vārdā izdzenam ļaunus garus. Tas neturas pie mums, un mēs tam to esam lieguši, tāpēc ka tas neturas pie mums."39 Bet Jēzus sacīja: "Neliedziet viņam, jo neviens nedara brīnumu Manā Vārdā, kas tūdaļ par Mani varētu runāt ļaunu.  40 Jo, kas nav pret mums, tas ir ar mums.

Comments