Izmanto problēmas, kā tramplīnu uz uzvaru

Publicēja 2010. gada 20. nov. 01:29Mārcis Jencītis
Nav vieglā ceļa uz uzvaru. Un nav iespējams uzvarēt bez grūtībām, kļūdām un problēmām. Viss atkarīgs no tā, kā tu skaties uz problēmu. Ja tu problēmu izanalizēsi un mācīsies no kļūdām, tad pēc katras pārvarētas problēmas un izlabotas kļūdas tu kļūsi stiprāks un tuvāks pilnīgai uzvarai. Tātad, priecājies par grūtībām, jo tikai tā tu vari augt un uzvarēt! Tikai tā tu vari izmantot kļūdas kā tramplīnu uz uzvaru! Tikai tā var iemantit Dieva dotos apsolījumus. Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara.
Jēk.1:2 Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, 3 zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību.
Comments