Ir svarīgi atcerēties un pateikties Dievam par visu, ko Viņš darījis tavā dzīvē, turklāt darīt to nepieciešamas regulāri.

Publicēja 2013. gada 21. maijs 00:09Mārcis Jencītis

 Pretējā gadījumā draud atkrišana ar visām no tā izrietošajām sekām.

Ps.78:3 Ko esam dzirdējuši un zinām un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši,

4 to mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem: Tā Kunga slavenos darbus un Viņa spēku, un Viņa brīnumus, ko Viņš ir darījis.

5 Viņš ir cēlis liecību Jēkabā un devis bauslību Israēlā, Viņš ir arī pavēlējis mūsu tēviem, ka tā mācāma viņu bērniem,

6 lai to zinātu vēlākais dzimums, bērni, kas vēl dzims, ka tie celtos un par to stāstītu arī saviem bērniem,

7 lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus, un turētu Viņa pavēles,

8 lai viņi nebūtu tādi kā viņu tēvi, stūrgalvīga un nepaklausīga cilts - cilts, kas savā sirdī nebija pastāvīga, kam gars neturējās pie Dieva.

9 Efraima dēli, kas bija bruņoti stopiem, atkāpās cīņas dienā.

10 Viņi neturēja Dieva iecelto derību un liedzās staigāt Viņa bauslībā,

11 viņi aizmirsa Viņa darbus un brīnumus, ko Viņš bija parādījis.

12 Viņu tēvu priekšā Viņš bija darījis brīnumus Ēģiptes zemē, Coānas laukos. 

Comments