Ir neiespējami sekot Jēzum un neiemantot ienaidniekus!

Publicēja 2012. gada 24. jūl. 00:39Mārcis Jencītis
Mt.10: 34 Nedomājiet, ka Es esmu nācis mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. 
35 Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti, un vedeklu ar viņas vīramāti. 
36 Un viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. 
37 Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts, un, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts. 
Comments