Impērijas ceļas un brūk, bet Dieva valstība pastāv mūžīgi.

Publicēja 2012. gada 25. jūl. 01:32Mārcis Jencītis
Mat. 16:18 Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. 
Comments