Ideālas attiecības ar Dievu nenozīmē ideālas attiecības ar cilvēkiem!

Publicēja 2011. gada 11. aug. 01:22Mārcis Jencītis   [ atjaunināts 2011. gada 11. aug. 01:32 ]
Luk.12:51 Vai jums šķiet, ka Es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt ne, Es jums saku, bet šķelšanos!
52 Jo no šā laika pieci vienā namā sašķelsies: trīs pret diviem, un divi pret trim,
53 tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīramāte pret vedeklu un vedekla pret vīramāti!
Comments