Grēks padara cilvēku aklu, kurlu, nesakarīgu, cietsirdīgu, stūrgalvīgu un nelaimīgu!

Publicēja 2011. gada 27. nov. 23:05Mārcis Jencītis
Mt.13:13 jo tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot.
14 Un pie tiem piepildās pravieša Jesajas vārdi, kas saka: ar ausīm jūs dzirdēsit, bet nesapratīsit; skatīdamies jūs skatīsities, bet neredzēsit.
15 Jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz un ar ausīm nedzird un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka Es tos dziedinātu.
Comments