Ģimene, kurā bērniem neieaudzina paklausību vecākiem ir nolemta iznīcībai un lāstam.

Publicēja 2013. gada 12. janv. 01:32Mārcis Jencītis

 Bērni, kas neciena savus vecākus ir nolādēti. Valsts, kura nerūpējas par stiprām ģimenēm, tādā veidā nerūpējas arī par stipru valsti un ir nolemta lāstam un iznīcībai. Tauta, kura negodā savus vadītājus ir nolemta, tā ilgi nepastāvēs, ja arī pastāvēs, tad nožēlojamā stāvoklī. Draudze, kura nerespektē un neciena savu mācītāju un vadītājus ir nolemta postam jeb labākā gadījumā nožēlojamai eksistencei. Piektais bauslis skaidri saka, ka svētības un pastāvēšanas nosacījums ir vecāku godāšana.

/Mārcis Jencītis/

2M.20:12 Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.

Comments