Dzīve ticībā uz Kristu nebūt nav mierīga, komfortabla un viegla.

Publicēja 2012. gada 5. okt. 03:11Mārcis Jencītis

Mat. 10:34 Nedomājiet, ka Es esmu nācis mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu.35 Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti, un vedeklu ar viņas vīramāti.36 Un viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki.37 Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts, un, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts.38 Un, kas savu krustu neuzņemas un Man neseko, tas Manis nav vērts.39 Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību zaudē Manis dēļ, tas to iemantos

Comments