Dievs uzlūko TIKAI pilnīgu upuri!

Publicēja 2011. gada 3. janv. 02:07Mārcis Jencītis   [ atjaunināts 2011. gada 3. janv. 04:07 ]
Dievs skaidri saka, ka vari mierīgi savas lūgšanas un kalpošanu Viņam izbeigt, ja tas viss  netiek darīts uz 100%. Vari aizmirst par debesīm un piepildītiem sapņiem! Ūdens ir vārošs pie 100 grādiem, līdz 100 grādiem tas ir tikai karsts ūdens. Viss, ko es daru Dievam caur savu dzīvi un kalpošanu nesīs augļus un Dieva svētību tikai tad, ja tas būs pilnīgs upuris. Dod dievam to labāko un Dievs atmaksās tev. Negaidi, ka Dievs svētīs tevi, ja tavs lūgšanu laiks ir tad, kad esi noguris padarot laicīgos darbus. Dod Dievam labāko laiku, dod pilnīgu upuri un vari būt drošs - tu redzēsi Dieva varenību savā dzīvē! Uz priekšu, tev izdosies!

Mal.1:10 Kaut jel kāds no jums būtu tūliņ aizslēdzis Tempļa durvis, lai jūs nededzinātu velti uguni uz Mana altāra! Man nav nekādas patikas pret jums, saka Tas Kungs Cebaots, un upuru devas no jūsu rokām Man nav pieņemamas!

13 Un jūs sakāt: redziet, viss tas tikai veltas pūles, - un jūs laižat to vienkārši pār galvu, saka Tas Kungs Cebaots, un jūs ņemat to, kas salaupīts, kas klibs un nevesels, un pienesat to Tam Kungam kā ēdamo upuri. Un Es lai pieņemtu to no jums? - saka Tas Kungs Cebaots.

14 Nē, lai nolādēts ir krāpnieks, kam viņa ganāmā pulkā ir veselīgs pieaudzis auns, bet kas, dodams Tam Kungam solījumu, ziedo Viņam kādu mazvērtīgu dzīvnieku! Jo Es esmu liels un varens valdnieks, saka Tas Kungs Cebaots, un Mans Vārds ir bijājams tautu vidū!


Comments