Dievs svētīs tevi proporcionāli tam, kā tu rūpēsies par cilvēku glābšanu un mācekļu veidošanu.

Publicēja 2013. gada 20. maijs 03:41Mārcis Jencītis

Lūk. 6:38 Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros." 

Comments