Dievs svaida tevi ar Svētā Gara spēku, ne izpriecu dēļ, bet gan, lai tu izpildītu Viņa lielo pavēli!

Publicēja 2012. gada 25. maijs 01:22Mārcis Jencītis   [ atjaunināts 2012. gada 25. maijs 01:23 ]
Luk.4: 18 "Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā 
19 un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu." 
Comments