Dievs savu gribu piepilda caur tavām lūgšanām!

Publicēja 2011. gada 18. janv. 00:25Mārcis Jencītis

Dievam ir plāns tavai dzīvei, kalpošanai. Dievam ir plāns tavai ģimenei, pilsētai, valstij. Viņa svētītais plāns ir atklāts Viņa Vārdā - Bībelē. Ja tu lūgsi saskaņā ar Jēzus plānu un darīsi to regulāri un pareizi, tad neizbēgami tavā dzīvē un tev apkārt tiks izpildīts Dieva plāns, Dieva griba. Kas vēl var būt labāks?! Kad lūgšanu un slavas dūmi, šis kvēpināmais upuris ir pietiekamā daudzumā uzkrājies, tad Dievs ņem un sūta savu uguni, savus eņģeļus un iejaucas tavā dzīvē, iejaucas tavas valsts vēsturē. Mēs lūgsim, mēs gavēsim. Mēs redzēsim kā Dievs nāk savā godībā un veido mūsu zemes vēsturi! Mēs redzēsim Dieva brīnumus, tūkstošiem izmainītas dzīves! Tas notiks ja mēs lūgsim!!!

Atkl.8:3 Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku; viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūgšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā.

4 Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūgšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dieva priekšā.

5 Tad eņģelis ņēma kvēpināmo trauku, pildīja to ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi. Un cēlās pērkons un balsis, zibeņi un zemestrīce.

Comments