Dievs piešķirs svaidījumu tiem, kas pakļaus sevi citam cilvēkam.

Publicēja 2012. gada 28. aug. 01:40Mārcis Jencītis   [ atjaunināts 2012. gada 28. aug. 01:40 ]

 Draudzē ir tik daudz sacēlušies elementi, kuri meklē svaidījumu. Viņi meklē Dieva Gara dāvanas. Dievs nesvaida tos, kam tas nepienākas. Jēzus pakļāvās Jānim Kristītājam, kaut bija lielāks par Jāni. Pēc būtības Viņš pievienoja sevi viņa kalpošanai ļaujot sevi kristīt.

Luk.3:21 Kad nu visi ļaudis likās kristīties un arī Jēzus bija kristīts, tad, Viņam Dievu lūdzot, debesis piepeši atvērās,

22 un Svētais Gars redzamā veidā uz Viņu kā balodis nolaidās, un balss atskanēja no debesīm: "Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man labs prāts."

/Dāgs Hevards Mills/

Comments