Dievs nekontrolē!

Publicēja 2011. gada 5. janv. 23:39Mārcis Jencītis

 Dievs radīja cilvēku ar brīvu izvēli, lai no brīva prāta, mīlestībā un pateicībā cilvēks slavētu savu Radītāju. Taču ja cilvēks lieto Dieva doto intelektu un gribu, lai darītu un valdītu bez Paša Radītāja, tad tam ir sekas, jo Dievs nevar piedalīties šādos darbos. Tāpat tev šodien ir pilnīgi brīva izvēlē, Dievs tevi nespiež neko darīt vai nedarīt. Draudzes vadītājs ja ir Dieva vadīts tad arī dos tev brīvi izvēlēties, bet tajā pašā laikā paskaidros sekas. Dievam ir plāns tavai dzīvei un velnam ir plāns. Izvēlies ko vēlies! Nekādas kontroles! Esi brīvs!

1Moz.2:15 Un Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu.
16 Un Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: "No visiem dārza kokiem ēzdams ēd,
17 bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi."
Comments