Dieva valstībā nekas nav par brīvu izņemot glābšanu. Dieva griba ir jāizcīna ar lūgšanām un neatlaidīgu darbu!

Publicēja 2012. gada 28. nov. 01:19Mārcis Jencītis

/Mārcis Jencītis/

Lūk. 16:16 Bauslība un pravieši valda līdz Jānim. Kopš viņa laika tiek pausta Dieva valstība, un ikviens ar sparu laužas tajā iekšā. 

Comments