Dievam nav kāda viena metode, pēc kuras Viņš darbojas. Jums vienkārši vajag uzmanīgi ieklausīties Debesīs, lai saņemtu Svētā Gara vadību ikdienas. /Dāgs H.Mills/

Publicēja 2018. gada 28. febr. 02:28Mārcis Jencītis

Comments