Dieva griba ir, lai tu dod un aizdod nevis aizņemies, nevis strādā pie darba devēja, bet, gan pats dod darbu.

Publicēja 2014. gada 3. dec. 02:44Mārcis Jencītis

 Ne pats slimo, bet gan citus dari veselus. Kļūsti stiprs Dievā un citus dari stiprus.

/MJ/

5. Moz. 28:13 Un Tas Kungs tevi noliks par galvu, bet ne par asti, un tu būsi arvien augšā un nekad lejā, ja tu klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es tev šodien pavēlu turēt un pildīt. 

Comments