Dienas citāts. Katra ticīgā prioritātes ir dzirdēt Dievu un dalīties ar dzirdēto, lai glābtu, celtu un stiprinātu tuvāko.

Publicēja 2020. gada 30. janv. 01:48Marcis Jencitis

Jes.50:4 Dievs Tas Kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos; Viņš uzmodina mani ik rītu, Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis.

/Mārcis Jencītis/

Comments