Dienas citāts. Jūsu dzīve ir svētīta, ja jūs neveidojat tuvu draudzību ar grēciniekiem un bezdievjiem. Nesēdiet pie viena galda ar tiem, kuri izsmej Dievu un Dieva cilvēkus! Godīgi centieties būt tālu prom no ļauniem cilvēkiem, jo dažkārt ļaunie gari var jūs vajāt, ja esat sliktā sabiedrībā. Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. /1.Kor. 15:33/ /Dags H.Mills/

Publicēja 2019. gada 25. sept. 04:41Marcis Jencitis

Comments