Dienas citāts. Dieva skatījums uz šodienas cilvēces problēmu: Jes.57:20 Bet bezdievji ir kā saviļņota jūra, kas nevar rimt, bet kuras ūdeņi uzvanda dūņas un dubļus.

Publicēja 2020. gada 31. marts 22:47Marcis Jencitis
21 Bezdievjiem nav miera!" saka mans Dievs.
Dieva piedāvātais risinājums visām problēmām:
Jes. 55:6 Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu!
/Mārcis Jencītis/

Comments