Dienas citāts. Cilvēks dzimst, aug, nonāk spēka briedumā, tad sāk novecot un mirst. Pāri paliek tikai skelets.

Publicēja 2018. gada 4. jūl. 00:33Mārcis Jencītis

 Tāpat arī draudzes un denominācijas dzimst, aug, vairojas un bieži sāk stagnēt, kļūst remdenas, reliģiozas un mirst. Pāri paliek tikai skelets. Paliek viena no daudzām kapu kopiņām, kur šad tad cilvēki atnāk pieminēt aizgājušo.

 Viss šajā pasaulē ir pakļauts laikam un erozijai, viss dzimst un izzūd noteiktos posmos. Ir tikai viena lieta, kas dzimst un paliek mūžīgi un tā ir Dieva Valstība. Tā ir patiesā draudze, debesu cilvēki - patiesi Dieva bērni. Patiesā Dieva draudze nav no šīs pasaules un tā nav pakļauta iznīcībai. Tad nu esiet tie, kas nekad neatstāj dzīvas personīgas attiecības ar debesu Tēvu! Esiet tā draudze, kas nepārstāj augt garā un skaitā! Esiet tā grupa, kas vairojas un aug, un ceļ Dieva Valstību!

Mateja ev. 6:10 "Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes."

/Mārcis Jencītis /

Comments