Dienas citāts.1Kor.2:9 Bet tā ir, kā rakstīts: ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. -

Publicēja 2019. gada 27. maijs 04:53Marcis Jencitis

Comments