Desmit baušļi NAV desmit ieteikumi.

Publicēja 2012. gada 9. nov. 02:22Mārcis Jencītis   [ atjaunināts 2012. gada 9. nov. 03:31 ]

 Dievs izdod pavēles un likumus, un tie ir zemes likumi. Ja pārkāpj Viņa likumu, tad tā ir sacelšanās pret Dieva varu un kā sekas seko sods.

/Datčs Šits/

5Moz.28:1 Un, kad tu klausīdams klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsi, un turēsi visus Viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi jo augstu cels pār visām zemes tautām,

2 un pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis Tā Kunga, sava Dieva, balsij:

15 Bet, ja tu neklausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsij, neturēsi un nepildīsi visus Viņa baušļus un Viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu, tad pār tevi nāks visi šie lāsti, un tie tevi skars. 

Comments