Daudzi apmeklē draudzi un apgalvo, ka tic Kristum, bet tajā pašā laikā dzīvo pasaulīgu un grēcīgu dzīvi.

Publicēja 2013. gada 24. maijs 03:03Mārcis Jencītis

Šādiem pseido kristiešiem nav reālas sapratnes un izjūtas par elles un debesu realitāti. Elle tiešām ir reāla un debesis ir reālas.

Mt.5:29 Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa top iemesta ellē. 

30 Un, ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocērt to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa nāk ellē. 

Comments