Dari, ko vari šodien un rīt ieiesi vairumā!

Publicēja 2010. gada 5. dec. 23:52Mārcis Jencītis
Ceļš uz vairumu, uz lieliem panākumiem ved caur daudz mazu un sīku, reizēm pat apnicīgu darbiņu veikšanu šodien. Jēzus ņēma piecas maizes no mācekļiem un pabaroja piecus tūkstošus. Šīs piecas maizes un divas zivis bija viss, kas mācekļiem bija dotajā brīdī. Ja tev ir konkrēts, liels mērķis, tad dari visu ko vari šodien un rīt redzēsi mērķi piepildamies! Tikai atceries - izdari VISU, ko vari šodien! Un pacietību un vēlreiz pacietību. Dievs ir uzticams!
Mt.14:13 Un Jēzus, to dzirdēdams, aizbrauca laivā no turienes uz kādu attālu tukšu vietu, un ļaudis, to izdzirduši, gāja kājām no pilsētām Viņam pakaļ.

14 Un Jēzus izgājis redzēja daudz ļaužu, un Viņam sirds iežēlojās par tiem, un Viņš dziedināja viņu neveselos.

15 Bet, kad vakars metās, Viņa mācekļi piegāja pie Viņa un sacīja: "Šī vieta ir tuksnesis, un laiks jau vēls; atlaid ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk sev ko ēšanai."

16 Bet Jēzus tiem sacīja: "Tiem nav jāiet projām; dodiet jūs tiem ēst!"

17 Bet tie Viņam sacīja: "Mums šeit nav nekā vairāk kā piecas maizes un divi zivis."

18 Un Viņš sacīja: "Nesiet Man tās šurp!"

19 Un ļaudīm Viņš pavēlēja nosēsties zālē, ņēma tās piecas maizes un divi zivis, pacēla Savas acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļi ļaudīm.

20 Un visi ēda un paēda un salasīja no atlikušām druskām pilnus divpadsmit grozus.

21 Un to, kas ēduši, bija ap pieci tūkstoši, neskaitot sievas un bērnus.

 

Jēzus lieto to mazumiņu, kas mums ir, lai darītu vairumu


Comments