Cilvēkiem patīk dievbijīgi, svaidīti, taisnīgi, skaidri un stingri līderi.

Publicēja 2015. gada 21. apr. 01:44Mārcis Jencītis

1Laiku19:14 Un Dāvids valdīja pār visu Israēlu un ieveda tiesu un taisnību visā savā tautā. 

Comments