Cilvēki bez Dieva Gara nespēj saprast garīgo cilvēku tāpat, kā paēdušais nesaprot neēdušo.

Publicēja 2013. gada 7. okt. 04:41Mārcis Jencītis

1. Kor. 2:14 Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. 

Comments