Ciešanās mēs kļūstam pilnīgi.

Publicēja 2012. gada 14. nov. 00:40Mārcis Jencītis

Jes.38:17 Tiešām, rūgtās ciešanas man nākušas par svētību

Ebr.2:10  Tam pienācās Viņu, pestīšanas iesācēju, ciešanās padarīt pilnīgu. 

Comments