Bez svētas dzīves nevar iemantot mūžīgo dzīvību.

Publicēja 2013. gada 5. janv. 23:30Mārcis Jencītis

Atkl. 21:27 Nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā.

 Ebr. 12:14 Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To Kungu,

 Atkl. 22:15 Ārā paliek suņi, burvji, netikļi, slepkavas, elku kalpi un visi, kas mīl un runā melus. 

Comments