Atslēga atmodai jeb reālai draudzes izaugsmei nav Svētā Gara kristības, Gara dāvanas, brīnumi un zīmes, personīgas attiecības ar Dievu,

Publicēja 2012. gada 17. okt. 23:44Mārcis Jencītis

mācekļu veidošana, evaņģelizācija, mācība un mācīšana, lūgšanas, paklausība vadītājam. Atslēga draudzes izaugsmei ir svaidījums, ko tu saņem no Kristus, darot to, ko Viņš,  precīzi un bez ierunām. Sekošana Kristum ietver visas iepriekš minētās lietas. Jēzus tika kristīts Svētajā Garā, darīja brīnumus un zīmes, uzturēja personīgas attiecības ar Tēvu, veidoja mācekļus, mācīja, lūdza, paklausīja Savam vadītājam, Savam Tēvam bez ierunām. Sekojot Kristum Viņa svaidījums nāk pār tevi un darbojas caur tevi un viss, kas notika caur Jēzu notiks arī caur tevi. Atmoda, vairošanās!

/Mārcis Jencītis/

Comments