Atšķirība starp neveiksminieku un veiksminieku.

Publicēja 2011. gada 13. apr. 01:07Mārcis Jencītis
Neveiksminieks noliek mērķi un pie grūtībām pārstāj uz to iet. Veiksminieks noliek mērķi un neskatoties uz grūtībām turpina iet!
Luk.18:1 Vēl Viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt.
2 "Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās.
3 Bet tai pašā pilsētā bija atraitne, tā nāca pie viņa un sacīja: izlem manu lietu pret manu pretinieku.
4 Tas ilgu laiku negribēja. Bet tad viņš sāka spriest sevī: lai gan es Dieva nebīstos un no cilvēkiem nekaunos,
5 tomēr, lai viņa mani nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt...
Comments