Atrodi svētkus sevī!

Publicēja 2010. gada 25. dec. 00:54Mārcis Jencītis

Svētki neatnāk no ārpuses caur svētkiem, svētki atnāk kopā ar Jēzu tevī!

Negaidi no šiem svētkiem laimi un mieru. Ja arī tas būs, tad īslaicīgi. Atrodi svētkus sevī. Tie tur nevar būt bez Jēzus ienākšanas tevī, bez ģenerāltīrīšanas. Negaidi palīdzību no kaut kurienes, bet atrodi to sevī. Dievs ar Savu Garu tevī tev piešķīris VISU, VISS ir tevī. Ar to spēku, kas ir tevī, tev nav nekas neiespējams. Izsvītro no savas vārdnīcas vārdu „nevaru”. Un atstāj vārdu VARU, es VISU spēju! Tev pašam jākļūst par līderi, par Dieva kareivi, kas problēmas, grēku, šķēršļus uz mērķiem iemin dubļos. Negaidi kad banka iedos aizdevumu vai sakrāsi vajadzīgo naudas summu, lai uzsāktu savu kalpošanu vai biznesu, atrodi, ieraugi to, kas tev ir šodien un lieto to! Negaidi, kad būsi pabeidzis skolu vai ieguvis visas iemaņas, sāc tagad!!!

Cah.10:4 Stūrakmeņiem, telšu vadžiem, cīņas lokiem un valdniekiem jānāk no viņu pašu vidus.

5 Viņi visi kopā būs kā varoņi, kas cīņas karstumā pretinieku iemin dubļos, un viņi cīnīsies varonīgi, jo Tas Kungs būs ar viņiem, un jātnieki ar saviem zirgiem paliks kaunā. 8 Es saukdams tos aicināšu un sapulcināšu viņus, jo Es tos izglābu; un viņiem būs vairoties, kā viņi agrāk vairojās.7 Un Efraima ļaudis būs kā varoņi un viņu sirdis būs jautras kā no vīna; viņu bērni to redzēs un priecāsies, un viņu sirdis priekā uzgavilēs Tam Kungam! 11 Kad viņi ies caur bēdu jūru un sitīs jūras viļņus, tad izsīks visas Nīlas straumes; Asīrijas lepnība taps pazemota, Ēģiptes scepteris kļūs nevarīgāks un beidzot izgaisīs.

Comments