Atmodas iesākumā latviešos bija izteikta grēknožēlas fāze. Laika biedra liecība teic: visa zeme vaid par grēkiem.

Publicēja 2014. gada 13. nov. 03:10Mārcis Jencītis

 Valmieras apkārtnē gandrīz viscaur uz lauka, mežā, muižā - visur bija dzirdama šņukstēšana un raudāšana par laiku, kas pavadīts bezbēdībā, nievājot Pestītāja mīlestību. Ir kaut kas neiedomājams, kā smagums, netaisnība, grēki, kuri, gadsimtos sakrākušies, nospieda latviešu dvēseles, ar visu, dziļi, dziļi apslēpto sāpi neticami lielā spēkā, sparā nāca laukā caur raudām, asarām, šņukstiem, kliegšanu pat zaudējot samaņu. Visas šīs sāpes tika paceltas dvēseles kliedzienos pie Krusta, un Jērs to visu piedeva, ar savām asinīm šķīstīdams grēknožēlnieku dvēseles, tās dziedinādams. Vienlaikus arī slavas dziesmas Dievam skanēja visur - uz lauka, laidaros, ganos, cilvēki spontāni pulcējās, lai teiktu Dievu un sludinātu Viņa vārdu. Jau drīz šajos apvidos cietumi un dzertuves bija jātaisa ciet, jo tie kļuva bezjēdzīgi.

/No G. Ceipes grāmatas par brāļu draudžu atmodu - Dieva tautas dzimšana - latvieši/

Comments