Atkritēji savās problēmās gandrīz vienmēr vaino Dievu, velnu, draudzi, vadītājus, citus, bet tikai ne sevi.

Publicēja 2013. gada 2. nov. 01:15Mārcis Jencītis   [ atjaunināts 2013. gada 2. nov. 01:16 ]

Tas nav nekas jauns, jau Ēdenes dārzā Ādams un Ieva vainoja viens otru, Dievu, velnu, bet tikai ne sevi. Kamēr tu neiemācīsies atzīt savas vainas un uzņemties atbildību par savu rīcību, tikmēr tu būsi niecīgs, nožēlojams radījums, nolemts, bez nākotnes, bez panākumiem. Pats interesantākais ir tas, ka šādi cilvēki pūlas, lai ievilktu savā purvā pēc iespējas vairāk cilvēkus, tie kļūst par akliem, akli ceļa rādītājiem. Uzmanies no šādiem cilvēkiem un turpini augt, iet no spožuma uz spožumu. Tavā priekšā ir spoža nākotne!

1M.3:12 Un cilvēks sacīja: "Tā sieva, ko Tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka, un es ēdu." 

13 Un Dievs Tas Kungs sacīja sievai: "Ko tu esi darījusi?" Un sieva sacīja: "Čūska mani pievīla, un es ēdu." 

Comments