Ar ko atšķiras prāta ticība no sirds ticības?

Publicēja 2014. gada 13. dec. 02:16Mārcis Jencītis

Prāta ticībai vajadzīgs loģisks ar prātu saprotams pamats un pierādījumi. Sirds ticība pilnīgi ignorē prāta spriedumus, pierādījums, loģiku, redzamo. Sirds ticība netic ar prātu, tā tic precīzi Dieva Vārdam, tā tic ar garu, gars pakļauj prātu Dieva Vārdam. Uzvarēt iespējams tikai ar sirds ticību. Punkts.

/Mārcis Jencītis/

Rom. 10: 9 Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.

10 Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana

Comments