Arī dzīvs var būt miris!

Publicēja 2011. gada 4. janv. 23:14Mārcis Jencītis
Ja tu šodien vēl elpo un staigā pa šo zemei, tas nenozīmē, ka esi dzīvs vārda pilnā nozīmē. Dievs saka, ka cilvēks var būt garīgi miris, bez patiesa prieka, miera, bez Dieva. Garā mirušos sagaida vēl otrā nāve pēc šīs zemes gaitām - elle. Kā noteikt vai esi dzīvs vai miris? Salīdzini savu dzīvi ar Dieva Vārdu. Vai tava dzīve atbilst 10 baušļiem? Vai tu no visa spēka centies dzīvot tā, kā Jēzus tev māca? Vai tev ir ieplānots regulārs laiks ar Dievu ikdienas, laiks ar Bībeli un sarunai ar Debesu Tēvu? Kā ir ar patiesu kalpošanu cilvēkiem. Kā ir ar tavu raksturu? Kā ir ar pakļaušanos autoritātēm? Kā ir ar attiecībām pret pretējo dzimumu? Vai centies mainīties? Vienīgais kritērijs ir darbi, jeb tava rīcība attiecībā pret Dievu un cilvēkiem. Esi dzīvais, esi tas, kurš dzīvo te virs zemes un nākamajā laikā mūžīgi! Esi tas, kurš ticībā pārceļ kalnus. Dari Dieva gribu uz 100%. Esi dzīvais un neesi mirušais. Mēs kalpojam reālam, dzīvam Dievam. Viņa vārds ir Jēzus! Viņš ir bezkompromisu Dievs!
Atkl.3:1Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris.
2  jo Es neatradu tavus darbus pilnīgus Mana Dieva priekšā!
Comments