Arī bēdās un asarās var priecāties, pateikties un slavēt To Kungu!

Publicēja 2012. gada 22. jūn. 00:50Mārcis Jencītis

Arī nogurumā, pārbaudījumos, slimībā var priecāties, pateikties un slavēt To Kungu!

Arī neauglībā, tuksnesī, kad nekas nenotiek var slavēt un pateikties Tam Kungam!

Arī bailēs, nodevībā, atstumtībā var slavēt un pateikties Tam Kungam!

/Mārcis Jencītis/

Comments