Apokalipses zirgi Latvijā

Publicēja 2014. gada 7. marts 21:52Mārcis Jencītis

Latviju plosa kara dēmoni. Dievs ir nodevis Latvijas tautu šo zirgu - dēmonu varā. Elkdievības, bezdievības dēļ. Šie zvēri jeb valdošie dēmoni, gari ir sekojošie:

 

Elkdievības gars.

Tas panāk, ka ļaužu prāti tiek saindēti ar viltus dievībām, tas iespiežas katrā namā uz kuru palodām nav Kristus asinis. Latviju piegāž ar viltus reliģijām, tas iespiežas arī draudzēs un padara tās par kastrētām reliģiskām organizācijām

 

Izvirtības gars

Caur sātanistu sponsorētām organizācijām vecākus padara par beztiesīgiem, grasās legalizēt pedofiliju, piešķirt izvirtuļiem pārākuma statusu, masu mēdijos, Holivudas filmās tiek propagandēta izvirtība, homoseksuālisms, tās tiek uzspiestas, kā norma. Latvijas tautā laulība un ģimene kļūst nepopulāra, reti, kuram bērnam ir pilnvērtīga ģimene. Sekss tiek paaugstināts pāri mīlestībai un veselajam saprātam. Latvieši iekārē, kā ērzeļi apiet viens otru, nešķirodami un nedomādami par sekām. Sekas ir briesmīgas - iznīcinātas personības jau agrā jaunībā un ģimenes noārdīšana. Stipras valsts garants ir stipras ģimenes. Nav ģimenes - nav valsts.

 

Imperiālisma gars

Latvija starp  Eiropu, ASV un Krieviju. No abām pusēm notiek propagandas karš, sabiedrība tiek šķelta pie katras izdevības, ir grūti saprast, kur meli, kur patiesība. Dažādi finanšu mehānismi kalpo kā kara, paverdzināšanas un iznīcināšanas instrumenti. Reti, kurš Latvijas iedzīvotājs nav parādu, kredītu jūgā, ieskaitot visu Latvijas Valsti. Kas maksā, tas pasūta mūziku. Esam kļuvuši, kā lelles, ko rausta aiz aukliņām.

 

Reliģijas gars

Tas te valda jau pāris tūkstošus gadus, tas apmierina latvieša iekšējo dziņu pēc Kristus ar viltus surogātu un seko līdz, lai neviens neiepazītu Patiesību. Reliģija rūpējas, lai tu esi kristīts, svētīts, laulāts baznīcā, šādi apmierinot tavas reliģiskās jūtas. Taču, ak vai! Reliģija neglābj, glābj tikai Kristus!

 

 

Šiem četriem ir pakļauti zemāk stāvoši dēmoni, kam savukārt pakļauti ļauno garu leģioni

Šie visi četri sadarbojas savā starpā, tā, ka pat grūti atšķirt, kurš dotajā brīdī darbojas, viens, divi, vai visi kopā

Šie ir saņēmuši pavēli no augstāk stāvošā sātana.

Neizpildīšanas gadījumā draud sods. Tiem jāpanāk, ka katra draudze, kas nes Patiesību, tiek nomelnota sabiedrības acīs. Jāpanāk, lai neviens neiepazīst dzīvo Dievu un nepieņem Kristus upuri. Tie vēlas pārvērst Latviju ne tikai par garīgu kara lauku, bet arī par reālu kara lauku, kā Sīrija, Gruzija. Kā tas notika Ziemeļu kara laikā, kad Vidzeme tika pilnībā izslaucīta no cilvēkiem, kā 1. pasaules karā, kā otrajā pasaules karā, kas prasīja miljoniem dzīvības. Tie vēlas padarīt Latviju par poligonu, kur spēkojas lielvaras, tikai, ak vai, te dzīvo cilvēki, Latvijas tauta!

 

Atgūsties, pamosties, nekāds NATO, Eiropa jeb citiem šķiet, ka Krievija, nepalīdzēs un neizglābs. Viss ir pašu rokās. Ir Kāds , kas stāv aukstāk par visām valdībām, varām, politikām, ekonomikām, impērijām. Viņa vārds ir Jēzus Kristus. Lūk, ko tev vajag dabūt savā pusē. Tas iespējams atdodot savu sirdi un dzīvi Dieva rokās caur grēku piedošanu.

 

Hei, Latvijas iedzīvotāj! Ir tikai viena reāla izeja, viens glābiņš - pieņem Jēzus Kristus upuri. Ir tikai viens Ceļš, Patiesība un Dzīvība - Jēzus Kristus. Lūdz Jēzus vārdā , lai Dievs piedod tavus grēkus un ir tavas dzīves Kungs. Steigšus skrien uz dzīvu kristiešu draudzi ,kur tevi atbalstīs un palīdzēs iet ticības ceļu un kļūt par nesalaužamu, spēcīgu personību. Kad iepazīsi Dievu, tad palīdzi citiem Viņu iepazīt.

 

 Atceries, kā Ieva Akurātere dziedāja : Palīdzi Dievs, Latviešu tautai. Dievs sadzirdēja, palīdzēja. Bet mēs nepratām pateikties Dievam par brīvību, nepratām novērtēt Dieva dāvanu, pakļāvāmies četriem gariem, kas valda Latvijā. Kļuvām par Dieva nicinātājiem un pretiniekiem.

 

Bet man ir laba ziņa. Dievs joprojām gaida mūsu zemošanos Viņa priekšā. Latvijā joprojām ir draudze, kas uzticama Kristum. Ir laiks ticēt Patiesībai un atmest melus. Ir laiks nokratīt četru dēmonu jūgu un būt brīviem. Šodien, tagad!

 

Ja Latvijas tauta zemosies Dieva priekšā, tad Dievs piedos viņas grēkus, apžēlosies, atbrīvos, izglābs, pasargās un atjaunos. Ir cerība! Ir glābšana!

Dievs svētī Latviju!

 

Liela daļa no atbildības par notiekošo ir Kristus draudzei virs zemes. Draudze celies, neklusē, lūdz, iestājies, strādā! Nepaliec malā, nekaunies, lai Kristus tevis dēļ nekaunētos viņā dienā!

 

/MJ/

Comments