...2/3 pasaules iedzīvotāji nekad nav dzirdējuši Evaņģēliju.

Publicēja 2012. gada 14. dec. 02:05Mārcis Jencītis   [ atjaunināts 2012. gada 14. dec. 02:07 ]

…Vairāk nekā 1000 tautu grupas nekad nav pieņēmušas Kunga Jēzus Kristus sūtņus.

…Daudzas ciltis nekad nav redzējušas misionārus.

…Dieva Vārds nav iztulkots aptuveni 1700 valodās.

…Mazāk, kā 50 gadu laikā zemes iedzīvotāju skaits dubultosies.

Kad domājam par šādu statistiku sakarā ar Lielās Pavēles izpildīšanu, lai nestu Evaņģēliju visai radībai, tad saprotam, ka mums priekšā ir ļoti liels uzdevums.

/no "Harvestime International Institute" mācību materiāliem/

Comments