Pazemība nozīmē to, ka jūs zināt savas stiprās puses un izmantojat tās apkārtējo labā. /Alans Ross/

Publicēja Mārcis Jencītis


Palīdzība sev sākas ar palīdzību citiem. /Mārcis Jencītis/

Publicēja 2018. gada 10. janv. 03:18Mārcis Jencītis


Bez spēcīgiem līderiem nekur nekas vērā ņemams nenotiek. /Mārcis Jencītis/

Publicēja 2018. gada 5. janv. 04:21Mārcis Jencītis

Sal.pam.11:14 Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā, bet, kur daudz sapratīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi. 

1-10 of 1466

Comments