Dienas citāts no mācītāja


Dienas citāts. Kaut arī ne vienmēr mums tas izdodas, tomēr šis ir viens no labākajiem Bībeles padomiem - 1.Tes.5:16 "Esiet priecīgi vienmēr!" /Mārcis Jencītis/

Publicēja 2020. gada 30. jūn. 02:59Marcis Jencitis


Dienas citāts. Ps.34:11 Kas To Kungu meklē, tiem netrūkst nekāda labuma.

Publicēja 2020. gada 16. jūn. 02:17Marcis Jencitis


Dienas citāts. Dieva skatījums uz šodienas cilvēces problēmu: Jes.57:20 Bet bezdievji ir kā saviļņota jūra, kas nevar rimt, bet kuras ūdeņi uzvanda dūņas un dubļus.

Publicēja 2020. gada 31. marts 22:47Marcis Jencitis

21 Bezdievjiem nav miera!" saka mans Dievs.
Dieva piedāvātais risinājums visām problēmām:
Jes. 55:6 Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu!
/Mārcis Jencītis/

1-10 of 1709

Comments