Dienas citāts no mācītāja


Dienas citāts. Viens no pirmajiem nepatikšanu un pagrimuma priekšvēstnešiem ir, kad cilvēkam "jā" vairs nav "jā" un "nē" pārtrauc būt "nē".

Publicēja 2019. gada 20. okt. 22:59Marcis Jencitis

Mat. 5:37 Bet jūsu vārdi lai ir: jā, jā! nē, nē! Kas pāri par to, tas ir no ļauna.

/Mārcis Jencītis/

Dienas citāts. Daudzi kristieši nodara sev pāri un atņem sev svētību, runājot sliktu par citām draudzēm un mācītājiem.

Publicēja 2019. gada 10. okt. 23:30Marcis Jencitis

Mt. 5:22 "Bet Es jums saku: kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā; bet, kas saka uz savu brāli: ģeķis! - tas sodāms augstā tiesā; bet, kas saka: bezdievis! - tas sodāms elles ugunī."

/Mārcis Jencītis/ 

1-10 of 1672

Comments