Dienas citāts no mācītāja


Dienas citāts. Dieva skatījums uz šodienas cilvēces problēmu: Jes.57:20 Bet bezdievji ir kā saviļņota jūra, kas nevar rimt, bet kuras ūdeņi uzvanda dūņas un dubļus.

Publicēja 2020. gada 31. marts 22:47Marcis Jencitis

21 Bezdievjiem nav miera!" saka mans Dievs.
Dieva piedāvātais risinājums visām problēmām:
Jes. 55:6 Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu!
/Mārcis Jencītis/

Dienas citāts. Ievēro, ka šī rakstu vieta ir Bībeles pašā sākumā, dota Ābrahāmam, mūsu ticības tēvam. Tas nozīmē, ka tā ir visa Dieva vārda, Jēzus atnākšanas un upura pamats.

Publicēja 2020. gada 29. marts 22:40Marcis Jencitis   [ atjaunināts 2020. gada 29. marts 22:44 ]

 Tas nozīmē, ka tā ir mūsu eksistences, ticības  un dzīves jēga. Tas nozīmē, ka nekādiem šodienas vai rītdienas apstākļiem nav NEKĀDA nozīme. Ir Dievs, mēs un Viņa uzdevums.
1M.15:5 Un Viņš tam lika iziet ārā un sacīja: "Skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes; vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju," Viņš tam sacīja.
/Mārcis Jencītis/

Nepalaid garām! Svētdien, 29. martā plkst. 11.00 tiekamies tiešsaistē.

Publicēja 2020. gada 27. marts 00:06Marcis Jencitis   [ atjaunināts 2020. gada 27. marts 00:09 ]

 Tu dzirdēsi iedrošinošus, spēcīgus vārdus, varēsi būt Dieva klātbūtnē, saņemt stiprinājumu, iedrošinājumu un vadību savai ticības dzīvei. Esmu pārliecināts, ka viss labākais tev, tikai vēl priekšā! Skaties tiešraides video: 
/Mārcis Jencītis/

Dienas citāts. Drīz no ziņu jaunumu priekšējām slejām pazudīs "vīrusu ziņas", paliks tikai ekonomikas problēmu jaunumi. Un arī tie pēc laika izzudīs.

Publicēja 2020. gada 23. marts 23:19Marcis Jencitis

Bet, kā ierasts, paliks liels daudzums dažāda veida negatīvisma. Ps. 55:12 "Negantība ir tās iekšienē, pārestība un viltus neizzūd tās tirgos." Turpretī Dieva vārds NEKAD nezudīs! Vārds, kas vienmēr nemainīgs, dod dzīvību, cerību, mieru, prieku, mīlestību, brīvību, stabilitāti, uzvaru, dziedināšanu, spēku un uzvaru!

 1. Pēt. 1:24 "Jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi." 

Dienas citāts. Vai netuvojas kārtējais pavasaris? Vai ziedi vairs neziedēs? Vai saule vairs nesildīs, meži nezaļos? Vai Svētais Gars pārstās darīt to, kas ir Viņa būtība?

Publicēja 2020. gada 23. marts 00:41Marcis Jencitis

 Kas ir tas akmens, ko Dievs nevar pacelt? Šis akmens ir bailīgs, slinks, rokas nolaidis kristietis. CELIES! CĪNIES! NEPADODIES! Ps. 45:5 Dodies cīņā uzvaras apziņas pilns, tad laimīgs būs tavs gājiens. Ps. 37:5 Pavēli(uztici, dari Dieva prātu) Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs!

/Mārcis Jencītis/ 

Dienas citāts. Daudzi masu mēdiji šobrīd nodarbojas ar iebiedēšanu, sēj paniku un bezcerību, taču mums - draudzei, ir jānes cilvēkiem ticība un cerība!

Publicēja 2020. gada 19. marts 23:24Marcis Jencitis

 No katras bezizejas ir vismaz trīs izejas! Dievs nav mūs atstājis. Mēs esam piedzīvojuši Dieva svētību un mēs vēl piedzīvosim Viņa žēlastību un svētību! Vislabākais tev vēl tikai priekšā! Dievs, svētī Latviju!

/Mārcis Jencītis/ 

Dienas citāts. Katra ticīgā prioritātes ir dzirdēt Dievu un dalīties ar dzirdēto, lai glābtu, celtu un stiprinātu tuvāko.

Publicēja 2020. gada 30. janv. 01:48Marcis Jencitis

Jes.50:4 Dievs Tas Kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos; Viņš uzmodina mani ik rītu, Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis.

/Mārcis Jencītis/

Nav nekā sliktāka par skolotāju, kurš pats vairs nemācās./Mārcis Jencītis/

Publicēja 2020. gada 23. janv. 07:58Marcis Jencitis


1-10 of 1700

Comments