PAR MUMS‎ > ‎

Vīzija •  Mt. 28:19 "Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis."
 •   Jēzus asinīs Latvija šķīstīta baltāka par sniegu! Izpildīsim Kristus Lielo pavēli, iepazīstinot ar Dievu katru cilvēku Latvijā, Eiropā, Pasaulē, lietojot  G12(Dieva vadība caur 12) stratēģiju.
Kad cilvēks izveido personīgas attiecības ar Dievu caur Jēzu Kristu un Bībeles iepazīšanu, lūgšanu, draudzi un cenšanos dzīvot pēc Viņa gribas, tad cilvēks ne tikai iemanto mūžīgu dzīvību, bet mainās arī viņa sirds un attieksme pret citiem cilvēkiem. Rezultātā cilvēks pārstāj grēkot, t. i. zagt, melot, pārkāpt laulību utt. Atnāk brīvība no atkarībām, depresijas un tā vietā nāk prieks, miers un mīlestība, labklājība un vēlēšanās dalīties ar šo prieka vēsti ar citiem. Jo vairāk ļaužu pieņem Jēzu Kristu, jo mazāk depresijas, slimības, atkarības, naids, nabadzība un skaudība, šķirtas ģimenes utt.

Valsts sastāv no indivīdiem, ģimenēm utt. Ja Dievs dara brīvu cilvēku individuāli, tad tāpat notiek arī ar ģimenēm, pilsētām un Latviju kopumā, kas nes radikālas izmaiņas sabiedrībā, reālu Dieva svētību valstij, labklājību, brīvību, neatkarību, laimi. Cietumi tukšosies, dzertuves un pritoni aizvērsies. Tas notiks ne ar politiskiem paņēmieniem, bet Dievs mainīs cilvēku sirdis, viņu vērtību skalu. Lūgšana, kuru dzied latvieši savā valsts himnā, kļūs realitāte.
"Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!"
Vīzijas piepildīšana atnesīs garīgu un nacionālu atmodu Latvijā, tā saglabās, cels un vienos latviešu tautu, kā jau reiz tas 18. gadsimtā notika Vidzemē, brāļu draudžu jeb hernhūtiešu atmodas laikā. Latvija iegūs īstu neatkarību un labklājību.

No mūsu tautas ņems piemēru citas tautas un mēs, mazā latviešu tauta, nesīsim šo brīnišķo evaņģēlija vēsti visām tautām.
Vīzijas, mērķu un stratēģijas nozīme
Katram draudzes dalībniekam, sākot ar mācītāju un beidzot ar kristieti, kurš mājas grupiņā izdara šķietami nelielu darbiņu, jāapzinās savu nozīmīgumu un vietu (aicinājumu) kopējā vīzijā un struktūrā, kopējā mērķa sasniegšanā. Pretējā gadījumā katrs sāks darboties savu interešu vadīts, kas radīs degradāciju, stagnāciju, šķelšanos un rezultātā atnesīs iznīcību iesāktajā Dieva darbā.

Vīzija, mērķi un stratēģija ir saņemta tikai un vienīgi caur tuvām personiskām attiecībām ar Kristu, un tās mērķis ir ievest ļaudis patiesās un dziļās attiecībās ar Dievu! Svarīgākais ir attiecības ar Dievu un kalpošana cilvēkiem nevis stratēģija un dažādas darbības un mērķi. Vīzija un stratēģija ir kā gaistošs sapnis, ja neseko reālas darbības, lai īstenotu to. Jārealizē savs potenciāls, pilnībā palīdzot to pašu arī citiem. Ir par maz lūkoties uz kāpnēm, pa tām ir jākāpj. Nāc un piedalies Dieva darbā!

Comments