PAR MUMS‎ > ‎

Vīzija G12


Vīzija

VADĪBA  12  (G12)

/ Ведение – pārzināšana, komptenece, vešana, vadīšana)

 

Šajā nodaļā jūs atradīsiet atbildes uz izplatītākajiem jautājumiem par biblisku G12 Vadību (vadzinību). Lai palūkotos uz Vadību G12 no putna lidojuma augstumiem, jūs varat izlasīt sadaļu

G12 PRINCIPI: AIZSNIEGT – NOSTIPRINĀT – APMĀCĪT – IZSŪTĪT. Tas ir G12 pamats.

 

G12 modelis vai vadība caur G12 (angl. Government fo 12) vienmēr ir bijis Dieva sirdī. Israēla tautā ir 12 ciltis. Jēzus neizvēlējās 11 vai 15 mācekļus, Viņš izvēlējās 12 mācekļus, kas pēc tam uzņēmās atbildību par Viņa Vadības izplatīšanu pa visu pasauli. Mēs ticam, ka Kungs šodien izmanto šo Vadību, lai pārveidotu draudzes, denominācijas un nācijas. Lai palīdzētu kristiešiem daudz efektīvāk paveikt Lielo pavēli: „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā” (Mat. 28, 19)

 

VADĪBAS SIRDS

 

Vadības G12 pamatā ir Bībeles Princips 12.

Dievs lietoja mācītāja Cezara Kastelanosa (Cesar Castellanos) draudzi Bogotas pilsētā (Kolumbijā), lai izplatītu Vadību G12 pa visu pasauli.

 

1963. gadā Svētais Gars sāka atklāt mācītājam Cezaram Vadību G12. Pats darbības mehānisms un Vadības elementi kļuva saprotami vēlāk, un tie vienkārši palīdzēja paturēt dvēseļu pļauju un pārvaldīt draudžu pieaugšanu, kas sekoja kā rezultāts Vadībai. Dievs sacīja Cezaram, ka, ja viņš sāks īpaši kalpot 12 vīriešiem, viņus tiešām mīlot un ticot par viņiem, attīstot viņu raksturus, tad viņš redzēs lielu pļauju. Tieši to pašu darīja Jēzus – kalpoja un apmācīja 12 vīrus, kuri pēc tam ar savu mīlestību un kalpošanu izmainīja pasauli. Izmainīja vēstures gaitu.

 

Īsta pļauja atnāk, kad šie 12 nobriedušie līderi uzsāk kalpošanu saviem 12 mācekļiem, kuri katrs savukārt kalpo saviem 12 u.t.t.

 

Patiesa individuāla kalpošana atnes rezultātu, lai gan bieži vien cilvēka iekšējās atjaunošanas pilns process prasa mēnešus un gadus. Encounter (jeb „Sastapšanās ar Dievu”, precīzāk – sadursme) un Līderu Skola ir šī procesa daļa, taču nekas nespēj aizvietot kalpotāja personisku līdzdalību cilvēku likteņos. Tikai atjaunoti un dziedināti cilvēki, kas to saņēmuši personiskā kalpošanā, spēj kalpot citiem.

 

Lielā mērā Vadības pati svarīgākā sastāvdaļa esat jūs un jūsu sirds stāvoklis. Encaunters, Līderu skola un mājas grupas – tas ir tikai mehānisms, kas ļauj kalpot cilvēkiem efektīvāk.

 

Vadība bez sirdīm, kas ir piepildītas ar mīlestību pret cilvēkiem, zaudē jēgu. „Kādā stāvoklī ir tava sirds?” – ir jautājums, ar kuru nepieciešams sākt sarunu ar nākamo mazās grupas vadītāju. Tieši sirds, kas pilna ar mīlestību un ir atvērta rūpēm par citiem – ir pamats kalpotāja rakstura izveidei.

 

Kas vēl ir svarīgs Vadībā? Kalpotāja fokuss nevis uz liela mēroga savas personiskās kalpošanas attīstīšanu, bet uz kalpošanu citiem. Jēzus gāja pa citiem kalpošanas ceļu. Viņš kalpoja saviem mācekļiem, bet pēc tam ļāva viņiem pašiem pamēģināt kalpot. Viņš gribēja, lai Viņa mācekļi sasniegtu lielas augstienes savās pašu kalpošanās „... un vēl lielākus [darbus] par tiem darīs...”.

 

Jūs varat kļūt par Dieva Vadības daļu, ja „nemeklējat savu”, ja esat gatavi uzcelt cilvēkus no „dzīves padibenēm”, gatavi „atdot savu dzīvi” kalpošanai citiem. Un esiet pārliecināti: Dievs neatstās jūsu dzīvi un jūsu kalpošanu bez augļiem.

 

KAS IR VADĪBAS FOKUSĀ?

 

Cilvēku dziedināšana un atjaunošana, nevis viņu spēja nest augļus.

Kalpošana cilvēkiem, nevis prasība viņiem kalpot citiem.

Cilvēku pamācīšana, garīga aprūpēšana un attīstīšana.

Cilvēku ticības celšana.

 

Fokusā – jauni cilvēki.

 

NOSLĒGUMA DOMAS

 

Ja Vadības sirds nav saprasta, tad cilvēki, kas nebūs dziedināti un atjaunoti mīlestībā un līdera personīgā kalpošanā, reiz apstāsies. Noguruši un vīlušies gan kalpošanā, gan Vadībā.

Ja Vadības sirds nav saprasta un nav pieņemta, tad draudze tikai nokopēs draudžu izaugsmes modeli.

Ja mācītājs nepieņems Vadības sirdi kā savu, tad arī ļaudis draudzē nepieņems šo Vadību.

Ja Vadības sirds būs darbības centrā, tad draudze to pieņems ar atvērtām rokām.

Vadības sirds dod pareizu līdzsvaru draudzes kalpošanā.

Draudze var augt arī bez Vadības sirds, taču tai radīsies grūtības, kad cilvēku skaits ievērojami pieaugs.

Vadības sirds ir degviela un dzinējspēks, kas nodrošina draudzes virzību un pieaugšanu.

 

 

Pre-Encounter, Encounter un Post-Encounter mērķi

 

PRE-ENCOUNTER

 

1. Pirmais Pre-Encountera mērķis ir – dot iespēju cilvēkam atrisināt jautājumu par personīgo glābšanu caur ticību Kunga Jēzus Kristus žēlastībai. Daudziem ticīgajiem ir nepieciešamība saņemt pārliecību par savu glābšanu.

2. Nepieciešams „būvēt” cilvēku ticību, lai viņi būtu spējīgi Encountera laikā saņemt no Dieva maksimāli visu. Mēs paaugstinām sagaidīšanas līmeni tiem, kas plāno doties uz „tikšanos ar Dievu”.

3. Trešais Pre- Encountera mērķis ir: paskaidrot dažas detaļas no tā, kas notiks Encountera laikā.

4. Visu beidzot, Pre-Encounters palīdz cilvēkiem fokusēt viņu uzmanību uz gaidāmo „tikšanos ar Dievu”.

Kā rāda Encounteru vadīšanas prakse, cilvēki, kas ir izgājuši Pre-Encounteri, ir daudz atvērtāki Dieva darbībai „tikšanās” laikā.

 

 

ENCOUNTER (angl. „sadursme”)

 

1. Encounteru (jeb „tikšanās ar Dievu” kā mēs to saucam) mērķis ir personiska kalpošanā katram cilvēkam, kas ir praktiski neiespējami draudzes sapulcēs laika trūkuma dēļ.

2. Grēku atzīšana Dieva priekšā un to piedošana, pilnīga atbrīvošanās no vainas apziņas.

3. Emocionāla un fiziska dziedināšana un atjaunošana.

4. Atbrīvošana no jebkāda veida atkarībām (narkotikas, alkohols, pornogrāfija u.t.jpr.).

5. Kristības un piepildīšanās ar Svēto Garu saņemot ar mēlēs runāšanas dāvanu (Marka 16, 17).

6. Dieva Vadība un mērķis savai dzīvei un savai kalpošanai.

 


POST-ENCOUNTER

 

1. Post-Enkountera mērķis ir – saglabāt un nostiprināt to, ko Dievs izdarījis cilvēku dzīvēs Encountera laikā.

2. Palīdzēt jauniem ticīgajiem spert pirmos soļus dzīvē ar Dievu.

3. Mācīt viņiem dzīvot lūgšanu un Dieva Vārda – Bībeles iepazīšanas dzīvi.

4. Atbildēt uz visiem jautājumiem, kas rodas cilvēkiem viņu dzīvē ar Dievu.

5. Palīdzēt jauniem ticīgajiem pievienoties mājas grupām un vietējai draudzei.

 

VADĪBAS MEHĀNISMS

 

Vadības mehānismu veido elementi, kas ļauj draudzei vairoties.

Ja draudze ir pieaugusi no 30 līdz 40 cilvēkiem – tā ir viena situācija. Taču kad Vadības G12 draudzē 12 līderi sāk kalpot saviem 12 mācekļiem, no kuriem katrs sāk kalpot saviem 12 u.t.t., tad draudze aug no vienas kalpotāju paaudzes uz jaunu kalpotāju paaudzi: 12 cilvēki – 144 cilvēki – 1728 ... Šādā gadījumā ir nepieciešama struktūra, lai noturētu pļauju, kuru Kungs dod draudzei. Vadības mehānisms palīdz pļauju paturēt un to vairot.

 

Kas nepieciešams  efektīvai kalpošanai?

1. Skaidra Vadība.

2. Vienotība Vadībā.

3. Uzvaras stratēģija.

4. Apvienojoša stratēģija.

5. Efektīva Līderu skola.

6. Mājas grupas vīriešiem un sievietēm.

7. Vīriešu un sieviešu mājas grupu tīkls.

8. Spēcīgi Encounteri.

9. Vadības sirds, kas ietver patiesas savstarpējās attiecības, personisku kalpošanu cits citam. Svarīgi lai tas sāktos no mācītāja.

10. Pre-Encounteri.

11. Post-Encounteri.

12. Efektīva mājas grupu struktūras administrācija.

13. Skolotāji, kas ir spējīgi saprotamā veidā izskaidrot, kas ir Vadība.

14. Mācītāja un viņa sievas vienotība Vadībā.

15. Garīgi vesels mācītājs.

16. Slēgtas mājas grupas, kuras veido 12 mācekļi.

17. Atvērtas mājas grupas.

18. Makrogrupas.

19. Ticības mērķi un speciālas kalpošanas.

20. Vadības G12 konferences.

 

Vadības mehānisma galvenā daļa ir „veiksmes pakāpieni”, kas ļauj nostiprināt un apmācīt jaunos ticīgos, kā arī izsūtīt tos kalpot citiem.

 

VEIKSMES(panākumu) PAKĀPIENI

Aizsniegt – Nostiprināt – Apmācīt – Izsūtīt

 

Aizsniegt

Eksistē neskaitāmi daudz ceļu, kā aizsniegt cilvēkus, kas dzīvo bez Dieva: mājas grupas, Encounteri, triju lūgšanas, speciālas draudzes kalpošanas u.tml. Visi šie veidi ir labi, taču draudze spēj aizsniegt citus tad, kad sāk kalpotu neticīgajiem cilvēkiem. Patiesi un pa-īstam.

Kas palīdzēs jūsu draudzei aizsniegt citus cilvēkus? Spēja Dieva spēkā atbildēt uz neticīgo reālām vajadzībām un problēmām. Palīdziet viņiem atrast atbildes Dievā.

 

Nostiprināt

 

Nostiprināt cilvēkus viņu dzīvē ar Dievu. Nopietna palīdzība šajā jomā ir Pre-Encounters, Encounters un Post-Encounters. Šai jomai vairāk kā citām uzbruks dēmoni, jo nostiprināti (spēcīgi) kristieši ir ļoti bīstami sātanam, taču vāji (nenostiprināti) kristieši nerada viņam nekādas briesmas.

 

Apmācīt

 

Tas ir garīgas darbaudzināšanas (māceklības) process, kurš palīdz formēt ticīgo raksturu. Pēc tam, kad viņi ir dziedināti, atjaunoti un nostiprināti ticībā, viņus nepieciešams orientēt uz citu cilvēku aizsniegšanu pašiem. Līderu skola – tas ir viens no veidiem kā apmācīt kristiešus kalpot citiem.

 

Pēc Līderu skolas otrā trimestra mēs novadām Re-Encounteri studentiem, kuri plāno atvērt savas mājas grupas.

 

Mājas grupās studentiem ir iespēja praktiski izmantot zināšanas, kas saņemtas Līderu skolā, kalpot citiem cilvēkiem. Vispār mājas grupa ir vieta dziļām personiskām attiecībām, individuālai vadītāja kalpošanai un kalpošanai viens otram.

 

Izsūtīt

 

Tā ir mājas grupu vadītāju izsūtīšana, kas atklāj, cik labi savu darbu ir paveikuši draudzes mācītāji. Ja draudzes vadītāji nespēj efektīvi Aizsniegt, Nostiprināt, Apmācīt ļaudis, kalpot viņiem pastāvīgi, tad iespējams, ir nepieciešams kaut ko mainīt līderu sagatavošanas procesā.

 

Mājas grupas

 

Mājas grupas G12 struktūrā – tā ir „Kristus Pasaulei” sirds (mācītāja Mārča Jencīša draudze, kas kalpo saskaņā ar G12). Tas ir tas, ko Jēzus darīja – sapulcināja 12 cilvēkus, kuriem kalpoja, apmācīja viņus un izsūtīja „mācīt visas tautas” vai citā tulkojumā sacīts „darīt mācekļus”. Mēs darām to pašu. Mācītājs apmāca un kalpo 12 vīriem, katrs no kuriem atver mājas grupu un kalpo saviem 12 mācekļiem u.t.t. Tādā veidā draudze vairojas no „paaudzes uz paaudzi”. 12 vadītāji – 144 vadītāji – 1728...

 

G12 – tā ir grupa no 12 vīriešiem vai sievietēm (angl. „Group of 12”) Svētā Gara vadībā (angl. „Government of the Holy Spirit”), kuri aizsniedz dvēseles un nostiprina tās Kristū.

 

Mājas grupas ļauj kalpot katram cilvēkam individuāli, rada apstākļus garīgai pieaugšanai iepazīstot Dieva Vārdu un tuvās savstarpējās attiecībās. Savstarpējo attiecību jautājums ir ļoti svarīgs. Katrā grupā tiek veidotas dziļas personīgas attiecības starp cilvēkiem. Tā ir vienīgā struktūra, kurai pateicoties katram draudzē tiek kalpots, neviens nejūtas vientuļš, visi var garīgi pieaugt u.t.t. Un kustības ģenerators ir līdzjūtība pret citiem cilvēkiem. G12 struktūra vienkārši ļauj sakārtot to, ko parasti draudze dara.

 

Mēs ticam, ka katrs kristietis ir aicināts būt vadītājs, kalpotājs. Tāpēc katras mājas grupas mērķis ir – sagatavot tās dalībniekus tam, lai katrs kļūtu par līderi un atvērtu savas mājas grupas. Taču pirms cilvēks atver savu mājas grupu, viņam personīgi kalpo, viņš tiek pilnīgi dziedināts un atjaunots, tiek izveidots viņa līdera raksturs. Tikai pēc tam viņš ir gatavs kalpot citiem.

Kā rāda prakse, vīrieši visefektīvāk kalpo vīriešiem, bet sievietes – sievietēm. Tāpēc mēs praktizējam dalītu Encounterus un dalītas mājas grupas: vīriešiem un sievietēm, jaunekļiem un jaunietēm. Bērniem tiek rīkots atsevišķs Encounters. Draudzē „Transformation Center” Kentas pilsētā (Vašingtonas štats) kalpošanu vīriešiem vada mācītājs Andrejs Šapovalovs, kalpošanu sievietēm – mācītāja Svetlana Šapovalova.

 

Pirmajā mājas grupas etapā to var apmeklēt visi gribētāji. Tādu grupu sauc par „atvērto” grupu. Vadītājs kalpo cilvēkiem tik ilgi, kamēr 12 cilvēki nebūs izauguši un nostiprinājušies līdz tādam līmenim, lai varētu atvērt savu grupu. Dažkārt cilvēka sagrautās dzīves dziedināšanas un atjaunošanas process var prasīt mēnešus un gadus. Pacietību un vēlreiz pacietību. Ir ļoti svarīgi būt pārliecinātam, ka katrs uzsākošs līderis ir pilnīgi atjaunots iekšēji, nostiprinājies kā kristietis un kā personība. Nevajag steigties. Jūs nevarat neveselu vai nenostiprinājušos cilvēku sūtīt kaujas lauka pirmajās līnijās. Nenobrieduši kristieši, kuri tiek izraudzīti par vadītājiem, var bremzēt visu Vadību un vilties kalpošanā.

 

Pēc tam, kad kalpotājs no visas mājas grupas izrauga 12 jaunus vadītājus, grupa tiek slēgta jaunu ļaužu uzņemšanai. „Slēgtajā” mājas grupā līderis sakoncentrējas uz individuālu kalpošanu katram no saviem 12 līderiem, vēl dziļāku personisko attiecību izveidošanu.

Savukārt šie 12 līderi kalpo jauniem cilvēkiem savās „atvērtajās” mājas grupās tik ilgi, līdz tajās izaugs 12 jaunas paaudzes līderi.

 

Makrogrupas

Makrogrupas – tās ir dažādu paaudžu mājas grupu kopā nākšana īpašai kalpošanai, evaņģelizācija u.tjpr. „Slēgtās” mājas grupas līderis var saaicināt kopā uz tikšanos visas savu 12 līderu „atvērtās” mājas grupas. Šādas makrogrupu tikšanās ir ļoti svarīgas, jo dara draudzi un mājas grupas dinamiskākas, rada iespēju izveidot tuvas savstarpējās attiecības starp dažādu paaudžu mājas grupām.

Turklāt šādas tikšanās ļauj līderiem attīstīties kā vadītājiem daudzskaitlīgās sapulcēs, mācoties sludināt lielu auditoriju priekšā. Ir taču svarīgi, ka katrs kalpotājs iemācās būt „vadītājs pār daudziem”. Ja līderis spēj sludināt tikai 12 cilvēku grupai, viņš neattīstās kā vadītājs pār daudziem.

 

Makrogrupas var norisināties draudzes ēkā, privātā mājā, parkā – jebkur, kur ir iespēja aizsniegt jaunus cilvēkus un attīstīt vadītājus.

 

 

 

Atvērtās un slēgtās mājas grupas

 

ATVĒRTA MĀJAS GRUPA

 

Mājas grupa dzimst tad, kad līderis draudzē tiek svētīts, lai viņš uzsāktu kalpot un apmācīt jaunatgrieztos draudzes cilvēkus. Dažkārt mājas grupa sākas ar 1 – 2 cilvēkiem.

 

Pirmajā posmā to sauc par „atvērto” mājas grupu. Tās dalībnieki var aicināt uz sapulcēm visus savus draugus un paziņas. Mājas grupa ir atvērtā visiem cilvēkiem un tajā kalpo katram, kas to apmeklē.

„Atvērtās” mājas grupas mērķis ir – aizsniegt jaunus cilvēkus, kalpot viņiem, palīdzēt augt garīgi. Un līderis dod iespēju šajā procesā iesaistīties katram grupas dalībniekam. Tas ir dabiski garīgi veselam kristietim – viņi sāk aizsniegt cilvēkus Kristum, mīlēt viņus un kalpot tiem. Pie tam pastāvīgi tiek paturēts fokuss – grupas veidošana no 12 garīgi veseliem mācekļiem, kuri kļūs jaunu mājas grupu vadītāji.

 

SLĒGTĀ MĀJAS GRUPA

Kad „atvērtās” mājas grupas kalpotājs ir izraudzījies 12 vadītājus, no kuriem katrs ir atvēris savu mājas grupu, šāda līderu grupa kļūst par „slēgto”. Tā pārvēršas par vadītāju grupu. „Slēgto” mājas grupu var apmeklēt tikai 12 līderi. Mainās fokuss – tagad līderis savā darbībā visu uzmanību vērš uz kalpošanu saviem 12 vadītājiem, uz kalpotāja rakstura veidošanu viņos. „Slēgtajā” mājas grupā izveidojas vēl dziļākas personiskās attiecības. Šeit „nirst dziļumā”. Un vēl daudz dziļāk tiek iepazīts Dieva Vārds.

Šie 12 līderi savukārt kalpo cilvēkiem savās „atvērtajās” mājas grupās. Šajās nākošās paaudzes grupās ir iespēja turpināt piepildīt vadību: aizsniegt jaunas dvēseles, nostiprināt tās, apmācīt un izsūtīt kalpot citiem. Arī iedrošināt atvērt jaunas mājas grupas.

 

Speciālās kalpošanas

Speciālo kalpošanu mērķis ir – aizsniegt neticīgos, izmantojot dažādus ieganstus, lai rīkotu tikšanās. Tie var būt visdažādākie: kristīgu grupu koncerti, draudzes teātra uzstāšanās, futbola vai volejbola sacensības u.t.jpr. Var uzaicināt kādu īpašu runātāju, kura uzstāšanās apmierinātu kādas noteiktas ļaužu vajadzības (ekspertu finanšu jautājumos, ģimenes un pirmslaulību attiecību jautājumos, bērnu audzināšanas jautājumos u.t.t.)

 

Galvenais – uzaicināt cilvēkus, pastāstīt viņiem Evaņģēliju un ļaut Dievam mainīt viņu dzīves. Mērķis ir cilvēku glābšana.

Speciāls var būt arī parastais draudzes dievkalpojums. Piemēram, īpaša Lieldienu programma – svētki, kuros katrs cilvēks atceras par Kristus upuri.

 

144 un 1728 līmeņi

Principā 12 ir draudzes skaitliskas pieaugšanas potenciāls. Pirmais vairošanās līmenis ir – 12 cilvēku grupa, kuriem kalpo mācītājs. Mācītāja grupa ir Vadības pamats, uz kura tiks veidots viss pārējais, tāpēc šiem 12 vīriem vai sievām jābūt spēcīgiem līderiem ar pareizu kalpotāja raksturu. Otrajā līmenī ir 144 cilvēki. Tas tiek sasniegts, kad katram no šiem mācītāja grupas 12 līderiem izveidojas savas mājas grupas no 12 cilvēkiem (12 x 12 = 144)

 

Savukārt tad, kad katrs no 144 cilvēkiem, pēc tam, kad viņš ir izgājis sagatavošanu, atver savu mājas grupu un aizsniedz 12 cilvēkus – tas ir 1728 līmenis ( 144 x 12 = 1728). Kad draudzē būs 1728 vadītāji, kas ir spējīgi aizsniegt citus cilvēkus un kalpot viņiem, jūsu draudze varēs nopietni ietekmēt garīgo situāciju pilsētā un reģionā.

 

Tādā veidā draudze var attīstīties arī tālāk: uz līmeni 20 736, līmeni 246 832... Draudze pilsētā Bogota (Kolumbija), kuras mācītājs ir Cezars Kastelanos, 1963. gadā pirmā saņēma no Dieva šo Vadību G12 un 30 gadu laikā ir izaugusi līdz 300000 cilvēkiem.

 

Triju lūgšana

Triju lūgšana ir viena no visefektīvākajām metodēm, lai aizsniegtu citus cilvēkus Kristum. Katrs no trijnieka mājas grupā vai Līderu skolā izveido sarakstu no trim cilvēkiem, par kuriem visi trīs lūgs. Šajā sarakstā jābūt trim cilvēkiem, kuriem nepieciešams Dievs un kuri ir atvērti tam, lai viņiem kalpotu. Tāpat viņiem būtu jādzīvo tajā pašā rajonā, jo pēc mēneša, kad šādi būs lūgts, viņus vajadzēs uzaicināt uz nedēļas dievkalpojumu vai speciālo kalpošanu, uz 144 tikšanos vai mājas grupu.

 

Tādā veidā trīs kristieši mēneša laikā gavē un ikdienas lūdz par 9 neglābtiem cilvēkiem. Mērķis ir – ka šie cilvēki pieņemtu savās sirdīs Jēzu kā savu personīgo kungu un Glābēju, kā arī sāktu apmeklēt mājas grupas vai draudzes sapulces.

 

Mēs neiesakām rīkot triju lūgšanas katru mēnesi. Atbilstoši draudzes pieaugumam šādu lūgšanu var organizēt mājas grupas vai mājas grupas paaudzes katra savā laikā.

Līderu skolā šī metode tiek izmantota tāpēc, lai uzsāktu jaunu mājas grupu. Triju lūgšanu var organizēt pirms speciālām evaņģelizācijas sapulcēm vai periodiski visa gada laikā.

 

Vadība caur 12 kalpotājiem

Princips 12 – tā ir draudzes vadīšanas un pārvaldes struktūra. Israēlā bija 12 ciltis, gadā ir 12 mēneši, Jēzus izraudzījās 12 mācekļus. Uzmanīgi iepazīstot Bībeli kļūst redzams, ka Dievs lieto Principu 12 vadīšanas jomā. Gan Vecajā, gan arī Jaunajā derībā.

 

Vai pašā skaitlī 12 ir kaut kas noslēpumains vai maģisks? Protams, ka nē. Tas ir vadības princips, kas ļauj efektīvi paveikt to, ko ir pavēlējis Kristus: „Ejiet un māciet visas tautas!” (Mat. 28, 19). Vai, kā tas ir rakstīts kādā no tulkojumiem angļu valodā, - „dariet mācekļus”.

 

Lai piepildītu šo Vadību, Jēzus cieši sadarbojās ar 12 vīriešiem, kalpoja viņiem un apmācīja, lai viņi varētu turpināt to, ko iesāka Viņš – sludināt Evaņģēliju. Šodien mēs liekam atdzimt kalpošanas principam, kuru lietoja Kristus.

Tikai nevajag padarīt skaitli 12 par kaut ko maģisku. Pats vadīšanas princips ir daudz svarīgāks par cilvēku skaitu vienā grupā. Lai paveiktu Kristus Lielo pavēli, grupā var būt 5, 10 vai 18 cilvēki. Taču kāpēc gan nesekot Kristus piemēram un nesākt apmācīt un attīstīt tieši 12 mācekļus?

Comments