PAR MUMS

EVAŅĢĒLISKO KRISTIEŠU DRAUDZE KRISTUS PASAULEI

Mēs esam evaņģēlisko kristiešu draudze, piederam pie protestantu saimes. Mūs vieno ticība Dievam un Viņa Vārdam, kas atklāts Bībelē. Mūs vieno kopīgi mērķi un vīzija. Mūsu vīzija ir aizsniegt katru cilvēku Latvijā un aiz tās robežām ar evaņģēlija vēsti un iepazīstināt katru personīgi ar Kristu, tādējādi pagodinot Dievu un atnesot visteicamākās izmaiņas cilvēku dzīvēs, pilsētās un valstīs. Draudzes durvis ir atvērtas katram ticīgam un neticīgam. Katru nedēļu draudze pulcējas dievkalpojumos un arī mājas grupās. Katra kopā sanākšana ir ekskluzīvs, neatkārtojams notikums.