KALPOŠANAS‎ > ‎

Bībeles skola


Lai sekmīgi turpinātu iesākto ticības dzīves ceļu, ir nepieciešams ielikt stipru ticības pamatu Bībeles skolā. Mācoties tajā, tu saņemsi atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, ieliksi pamatu dzīvei, ko var dot tikai Dieva vārds, kā arī iegūsi zināšanas un izpratni par sekojošām tēmām: Radīšanas stāsts, Grēkā krišana, Glābšanas plāns, Kristus upuris, Kā tikt izglābtam, Nodošanās, Kādēļ jāpieder pie draudzes, Garīgā tēva nozīme, Bībele, Lūgšana, Svēta dzīve, Svētais Gars, Svētā Gara kristības, Svētā Gara dāvanas, Evaņģelizācija un mācekļu veidošana, Elle, Debesis, Jēzus Otrā atnākšana, Laulība, Finanses, Kristības, Svētais Vakarēdiens, Vīzija. 

Nekavējies, piesakies skolai: tālr. 27046799, e-pasts: liga.panina@gmail.com

 

                                                                                             VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA

1.      Bībeles skola sākas 12/01/2015  

2.      Bībeles skola turpināsies nepārtraukti – visa gada garumā

3.      Ikviens, kurš vēlas, var sākt mācīties jebkurā laikā

4.      Bībeles skolā iespējams mācīties arī neklātienē ja  ir attaisnojošs iemesls

5.      Skola ir bezmaksas

EKSĀMENU NODOŠANAS UN LABOŠANAS KĀRTĪBA

1.      Pēc katras nodarbības studenti raksta eksāmenus. Termiņš – viena nedēļa

2.      Eksāmeni jānodod vai jānosūta elektroniski katru nedēļu

EKSĀMENU RAKSTĪŠANAS KĀRTĪBA

1.      Katrs raksta eksāmenu pats, bez citu palīdzības

2.      Students katru tēmu klausās divas reizes: pirmo reizi skolā (mācītāja komandas līdera vadīto stundu), otro reizi – internetā (mācītāja vadīto nodarbību)/ www.kristuspasaulei.lv, Bībeles skola 2014

3.      Eksāmenu raksta, klausoties mācītāja sagatavoto BS nodarbību internetā/ Bībeles skola 2014

4.      Eksāmenu nevar nokārtot, ja students nav noklausījies attiecīgo nodarbību internetā/Bībeles skola 2014

5.      Eksāmenu neraksta tikai no pierakstu klades, bet kladi var izmantot

DIPLOMS

1.      Skolas beigās students saņem diplomu, ja:

a.       Klātienes students - ir apmeklējis visas nodarbības. Ja ir kādi kavējumi, tad jābūt attaisnojošam iemeslam

b.      Jābūt uzrakstītiem visiem eksāmeniem

c.       Visiem eksāmenu vērtējumiem jābūt ieskaitītiem

d.      Ir jābūt izkonspektētiem nodarbību pierakstiem

2.      Katrs students pats sedz ar diplomu saistītos izdevumus


Apakšlapas (1): Nodarbības
Comments