SĀKUMS‎ > ‎Drīzumā‎ > ‎

Dziedināšanas dievkalpojums ar Andreju Tiščenko

Publicēja 2019. gada 22. aug. 13:56Laura Franskeviča

Šī gada 6. oktobrī plkst. 11:00 draudzē „Kristus Pasaulei” notiks dziedināšanas dievkalpojums ar bīskapu Andreju Tiščenko no Ukrainas. Andrejs Tiščenko ir draudzes „Jaunā Paaudze” vecākais bīskaps Ukrainā. Viņš ir viens no Pasaules Draudžu izaugsmes organizācijas direktoriem, ko vada Dr. Jongi Čo. Bīskapa pārziņā ir 330 draudzes, kuras apmeklē  vidēji 20 000 cilvēku. Andrejs Tiščenko regulāri organizē dziedināšanas dievkalpojumus, kurus apmeklē tūkstošiem cilvēku un kuri norisinās stadionos. Simtiem cilvēku atdod  savas dzīves Kristum, nožēlojot grēkus un saņemot arī brīnumainas dziedināšanas.

Dziedināšanas dievkalpojums - tā ir iespēja saņemt aizlūgšanu par personīgām vajadzībām un piedzīvot gan garīgas, gan fiziskas izmaiņas Tavā dzīvē!

Savukārt sestdien, 5. oktobrī, plkst. 12:00 notiks līderu konference, kur bīskaps Andrejs Tiščenko dalīsies ar pieredzi un mācīs draudzes izaugsmes un līderības principus.

Ieeja brīva. Norises vieta: Rīga, Braslas iela 29a, D ieeja, 4. stāvs.

Nāc pats un aicini draugus!

....................

6 октября этого года в 11:00 в церкви „Христос Миру” пройдёт служение исцеления с епископом Андреем Тищенко из Украины. Андрей Тищенко является старшим епископом церкви „Новое Поколение” в Украине, а также членом Совета директоров Международной организации церковного роста, которым руководит доктор Йонги Чо. Епископ возглавляет 330 церквей, которые посещает в среднем 20 000 человек. Андрей Тищенко регулярно организует служения исцеления, которые посещают тысячи людей, и которые проходят на стадионах. Сотни людей отдают свои жизни Христу, приходят к покаянию и получают чудесные исцеления.

Служение исцеления – это возможность получить ходатайственную молитву за личные нужды и пережить как духовные, так и физические изменения в твоей жизни.

А в субботу, 5 октября в 12:00 пройдет лидерская конференция, на которой Епископ Андрей Тищенко будет делиться опытом и учить о принципах церковного роста и лидерства.

Вход бесплатный. Место проведения: Рига, ул. Браслас 29a, вход “D”, 4-ый этаж.

Приходи и приглашай с собой друзей!Comments