SĀKUMS‎ > ‎Drīzumā‎ > ‎

Draudzes ''Kristus Pasaulei" 11 gadu jubilejas konference

Publicēja 2019. gada 19. janv. 13:00Laura Franskeviča   [ atjaunināts 2019. gada 19. janv. 22:28 ]
Draudzē “Kristus Pasaulei” no 15. līdz 17. februārim notiks draudzes 11 gadu jubileju konference, kuras tēma būs „Draudzes izaugsme”.

Konferencē uzstāsies:
Andrejs Tiščenko - draudzes „Jaunā Paaudze” vecākais bīskaps Ukrainā. Bīskapa pārziņā ir 330 draudzes, kuras apmeklē vidēji 20 000 cilvēku.
Vitālijs Jefremočkins - slavēšanas līderis draudzē “Jaunā Paaudze” Ukrainā, profesionāls izpildītājs, dziesmu autors, mūziķis un aranžētājs. Daudzu sirdis ir aizdegušās pielūgsmē Dievam, pateicoties Vitālija un viņa komandas darbam.
Mārcis Jencītis - draudzes „Kristus Pasaulei” – vecākais mācītājs un Latvijas Tautas Lūgšanu sapulces „Dievs, svētī Latviju!” organizators.

Konferences programma:
11 gadu jubilejas konference 15. – 17.02.2019. „Draudzes izaugsme”

Piektdiena 15.02
- 19:00 Līderības seminārs „Draudzes izaugsme” (A. Tiščenko)
Sestdiena 16.02
- 11:00 Slavēšanas un pielūgsmes seminārs (V. Jefremočkins)
- 14:00 Līderības seminārs „Draudzes izaugsme” (A. Tiščenko)
- 18:00 Pielūgsmes un slavēšanas vakars ar Vitāliju Jefremočkinu
Svētdiena 17.02
- 11:00 svētku dievkalpojums ar A. Tiščenko un M. Jencīti. Slavēšanu un pielūgsmi vadīs draudzes
„Kristus Pasaulei” slavēšanas komanda ar kori un V. Jefremočkins ar komandu.

Adrese: Braslas iela 29a, 4. stāvs, D ieeja, Rīga
 Ieeja brīva, tālr. +371 29 335 196


11 gadu jubileja Kristus Pasaulei. 15.-17.02.2019.

Церковь "Христос миру" с 15-го по 17-ое февраля будет праздновать юбилей, 11 лет церкви. Тема конференции будет "Церковный рост".

На конференции будут участвовать:

Андрей Тищенко – старший епископ церкви «Новое Поколение» в Украине. Под его руководством 330 церквей, которые в среднем посещают 20 000 человек.

Виталий Ефремочкин – лидером прославления в церкви «Новое Поколение» в Украине, профессиональный исполнитель, автор песен, музыкант и аранжировщик. Многие сердца зажглись в поклонении Богу, благодаря работе Виталия и его команды.

Марцис Енцитис – старший пастор церкви «Христос Миру» и организатор Латвийского Народного Молитвенного собрания «Боже, благослови Латвию!»

Программа конференции:

Пятница 15.02
- 19:00 Лидерский семинар «Церковный рост» (А. Тищенко)

Суббота 16.02
- 11:00 Семинар поклонения и прославления (В. Ефремочкин)
- 14:00 Лидерский семинар «Церковный рост» (А. Тищенко)
- 18:00 Вечер хвалы и поклонения с Виталием Ефремочкиным

Воскресение 17.02
- 11:00 Праздничное служение с А. Тищенко и М. Енцитисом. Прославление и поклонение будет вести команда прославления церкви «Христос Миру» с хором и В. Ефремочкин с командой.

Адрес: Braslas iela 29A – вход D, Рига
Вход свободный, тел. +371 29 335 196
Comments