SĀKUMS‎ > ‎

Drīzumā

Svaidīšanas dievkalpojums

Publicēja 2019. gada 11. nov. 13:35Laura Franskeviča


Dziedināšanas dievkalpojums ar Andreju Tiščenko

Publicēja 2019. gada 22. aug. 13:56Laura Franskeviča

Šī gada 6. oktobrī plkst. 11:00 draudzē „Kristus Pasaulei” notiks dziedināšanas dievkalpojums ar bīskapu Andreju Tiščenko no Ukrainas. Andrejs Tiščenko ir draudzes „Jaunā Paaudze” vecākais bīskaps Ukrainā. Viņš ir viens no Pasaules Draudžu izaugsmes organizācijas direktoriem, ko vada Dr. Jongi Čo. Bīskapa pārziņā ir 330 draudzes, kuras apmeklē  vidēji 20 000 cilvēku. Andrejs Tiščenko regulāri organizē dziedināšanas dievkalpojumus, kurus apmeklē tūkstošiem cilvēku un kuri norisinās stadionos. Simtiem cilvēku atdod  savas dzīves Kristum, nožēlojot grēkus un saņemot arī brīnumainas dziedināšanas.

Dziedināšanas dievkalpojums - tā ir iespēja saņemt aizlūgšanu par personīgām vajadzībām un piedzīvot gan garīgas, gan fiziskas izmaiņas Tavā dzīvē!

Savukārt sestdien, 5. oktobrī, plkst. 12:00 notiks līderu konference, kur bīskaps Andrejs Tiščenko dalīsies ar pieredzi un mācīs draudzes izaugsmes un līderības principus.

Ieeja brīva. Norises vieta: Rīga, Braslas iela 29a, D ieeja, 4. stāvs.

Nāc pats un aicini draugus!

....................

6 октября этого года в 11:00 в церкви „Христос Миру” пройдёт служение исцеления с епископом Андреем Тищенко из Украины. Андрей Тищенко является старшим епископом церкви „Новое Поколение” в Украине, а также членом Совета директоров Международной организации церковного роста, которым руководит доктор Йонги Чо. Епископ возглавляет 330 церквей, которые посещает в среднем 20 000 человек. Андрей Тищенко регулярно организует служения исцеления, которые посещают тысячи людей, и которые проходят на стадионах. Сотни людей отдают свои жизни Христу, приходят к покаянию и получают чудесные исцеления.

Служение исцеления – это возможность получить ходатайственную молитву за личные нужды и пережить как духовные, так и физические изменения в твоей жизни.

А в субботу, 5 октября в 12:00 пройдет лидерская конференция, на которой Епископ Андрей Тищенко будет делиться опытом и учить о принципах церковного роста и лидерства.

Вход бесплатный. Место проведения: Рига, ул. Браслас 29a, вход “D”, 4-ый этаж.

Приходи и приглашай с собой друзей!Līderības konference ar Ričardu Erī

Publicēja 2019. gada 30. apr. 12:55Laura Franskeviča


Arī šogad, no 25. – 26.maijam, draudzē “Kristus Pasaulei” notiks starptautiski atzītā evaņģēlista, mācītāja, daudzu grāmatu autora un draudžu apvienības “The Lighthouse Chapel International” aizsācēja Dāga Hevarda – Milla tuva palīga un draudžu apvienības bīskapa Ričarda Erī vadīta līderības konference.
1993. gadā Ričards Erī tika izsūtīts misijā no savas dzimtenes Ganas un nodibināja pirmo apvienības draudzi Londonā. Pašlaik viņa pārraudzībā jau ir ap 100 apvienības draudzēm visā Lielbritānijā. Bīskapa konferences, kas palīdz satvert svaidījumu un sekmē draudzes izaugsmi, ir izmainījušas daudzu cilvēku dzīves un kalpošanas. 
Konferencē Ričards Erī sludinās par uzticību un neuzticību draudzē, garīgo tēvu un dēlu attiecībām, lūgšanu un draudzes izaugsmi. Ikviens interesents ir mīļi gaidīts, jo konferencē stāstītais noderēs ne tikai garīgajiem vadītājiem, bet arī tiem, kas vēlas kļūt par savas dzīves līderiem un ieņemt īsto vietu savas draudzes kopējā darbā un attīstībā.
Pasākums notiks draudzes “Kristus Pasaulei” telpās Braslas ielā 29a, 4. stāvā, D ieeja. 
Ieeja brīva.


Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Publicēja 2019. gada 31. marts 14:55Laura Franskeviča   [ atjaunināja Valdis Strautins 2019. gada 1. apr. 00:07 ]

Svētdien, 21. aprīlī plkst. 11:00 draudzē “Kristus Pasaulei” notiks Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums. Katru gadu visa kristīgā pasaule piemin notikumu, kas ir izmainījis tūkstošiem cilvēku dzīves - Jēzus Kristus nāve pie krusta un augšāmcelšanās, lai ikviens, kurš Viņam tic, varētu saņemt grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību debesīs! 
Būsi mīļi gaidīts uz svētku dievkalpojumu Rīgā, Braslas ielā 29a, kurā varēsi slavēt Dievu, klausīties svētrunu un arī pieņemt Jēzu Kristu kā savu Glābēju!

Nāc pats un ņem līdzi draugus! 
Ieeja brīva.Draudzes ''Kristus Pasaulei" 11 gadu jubilejas konference

Publicēja 2019. gada 19. janv. 13:00Laura Franskeviča   [ atjaunināts 2019. gada 19. janv. 22:28 ]

Draudzē “Kristus Pasaulei” no 15. līdz 17. februārim notiks draudzes 11 gadu jubileju konference, kuras tēma būs „Draudzes izaugsme”.

Konferencē uzstāsies:
Andrejs Tiščenko - draudzes „Jaunā Paaudze” vecākais bīskaps Ukrainā. Bīskapa pārziņā ir 330 draudzes, kuras apmeklē vidēji 20 000 cilvēku.
Vitālijs Jefremočkins - slavēšanas līderis draudzē “Jaunā Paaudze” Ukrainā, profesionāls izpildītājs, dziesmu autors, mūziķis un aranžētājs. Daudzu sirdis ir aizdegušās pielūgsmē Dievam, pateicoties Vitālija un viņa komandas darbam.
Mārcis Jencītis - draudzes „Kristus Pasaulei” – vecākais mācītājs un Latvijas Tautas Lūgšanu sapulces „Dievs, svētī Latviju!” organizators.

Konferences programma:
11 gadu jubilejas konference 15. – 17.02.2019. „Draudzes izaugsme”

Piektdiena 15.02
- 19:00 Līderības seminārs „Draudzes izaugsme” (A. Tiščenko)
Sestdiena 16.02
- 11:00 Slavēšanas un pielūgsmes seminārs (V. Jefremočkins)
- 14:00 Līderības seminārs „Draudzes izaugsme” (A. Tiščenko)
- 18:00 Pielūgsmes un slavēšanas vakars ar Vitāliju Jefremočkinu
Svētdiena 17.02
- 11:00 svētku dievkalpojums ar A. Tiščenko un M. Jencīti. Slavēšanu un pielūgsmi vadīs draudzes
„Kristus Pasaulei” slavēšanas komanda ar kori un V. Jefremočkins ar komandu.

Adrese: Braslas iela 29a, 4. stāvs, D ieeja, Rīga
 Ieeja brīva, tālr. +371 29 335 196


11 gadu jubileja Kristus Pasaulei. 15.-17.02.2019.

Церковь "Христос миру" с 15-го по 17-ое февраля будет праздновать юбилей, 11 лет церкви. Тема конференции будет "Церковный рост".

На конференции будут участвовать:

Андрей Тищенко – старший епископ церкви «Новое Поколение» в Украине. Под его руководством 330 церквей, которые в среднем посещают 20 000 человек.

Виталий Ефремочкин – лидером прославления в церкви «Новое Поколение» в Украине, профессиональный исполнитель, автор песен, музыкант и аранжировщик. Многие сердца зажглись в поклонении Богу, благодаря работе Виталия и его команды.

Марцис Енцитис – старший пастор церкви «Христос Миру» и организатор Латвийского Народного Молитвенного собрания «Боже, благослови Латвию!»

Программа конференции:

Пятница 15.02
- 19:00 Лидерский семинар «Церковный рост» (А. Тищенко)

Суббота 16.02
- 11:00 Семинар поклонения и прославления (В. Ефремочкин)
- 14:00 Лидерский семинар «Церковный рост» (А. Тищенко)
- 18:00 Вечер хвалы и поклонения с Виталием Ефремочкиным

Воскресение 17.02
- 11:00 Праздничное служение с А. Тищенко и М. Енцитисом. Прославление и поклонение будет вести команда прославления церкви «Христос Миру» с хором и В. Ефремочкин с командой.

Адрес: Braslas iela 29A – вход D, Рига
Вход свободный, тел. +371 29 335 196
Sagaidīsim Jauno 2019.gadu kopā!

Publicēja 2018. gada 9. dec. 14:30Laura Franskeviča   [ atjaunināts 2018. gada 11. dec. 04:25 ]

Ziņas datums 10.12.18.

Sagaidīsim Jauno 2019.gadu kopā!
Ikviens ir laipni gaidīts uz Jaunā gada svinībām draudzē "Kristus Pasaulei". Kopīgi slavēsim Dievu un klausīsimies draudzes mācītāja svētrunu, 
kas īpaši gatavota Jaunajam gadam. 
Pēc tas skatītājus priecēs draudzes dalībnieku "Talantu Šovs", kur būs ne tikai dziesmas un dejas, bet arī cita veida priekšnesumi, kam dalībnieki ir rūpīgi gatavojušies. Varēsim arī baudīt svētku cienastu un pusnaktī paši savu uguņošanu! 
Svinības notiks 31.decembrī plkst. 19:00, Braslas ielā 29A. Nāc pats un ņem līdzi draugus! Ieeja pasākumā ir bez maksas.Šeit vari apskatīt pagājušā gada ''Talantu Šova'' uzvarētāju priekšnesumus.

YouTube Video


YouTube Video


YouTube VideoZiemassvetku dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 3. dec. 13:57Laura Franskeviča

Aicinām tevi uz Ziemassvētku dievkalpojumu!

Tuvojas brīnišķīgais svētku laiks, kad gribas domāt gaišas domas un ticēt brīnumiem. Kāpēc gan nepiedzīvot ko priecīgu un brīnumainu Ziemassvētku dievkalpojumā draudzē “Kristus Pasaulei”? Kopīgi baudīsim svētku atmosfēru, slavējot Dievu ar skaistām dziesmām, klausoties mācītāja Mārča Jencīša svētrunu un vienkārši esot kopā. Ziemassvētku dievkalpojums draudzē “Kristus Pasaulei” notiks 23.decembrī plkst. 11:00, Braslas iela 29A. Nākamajā dienā – 24.decembrī plkst.14:00 tev ir iespēja apmeklēt mūziklu “Visdārgākā Pērle”, kas notiks draudzes telpās. Ieeja abos pasākumos ir bez maksas. Būsi mīļi gaidīts!


Pareiza attieksme naudas lietās

Publicēja 2018. gada 28. nov. 14:02Laura Franskeviča

Ziņas datums 29.11.18.

Bieži vien mācītāji un draudzes tiek apvainoti manipulācijā un naudas izspiešanā no cilvēkiem. Vai tam ir pamats? Es uzskatu, ka reizēm jā, ka tas var notikt pat neapzināti. Tāpēc es gribu atklāt bībelisku, veselīgu un ētisku patiesību par ziedošanu, ziedojumu vākšanu un pareizu attieksmi naudas lietās. Vēlos un lūdzu, lai ikkatrs kristietis ir svētīts visās dzīves un ticības sfērās, arī finansēs.
Mācīs mācītājs Mārcis Jencītis svētdien, 9.decembrī plkst.11.00, Braslas ielā 29A - D ieeja, Rīgā


Mūzikls ''Visdārgākā pērle''

Publicēja 2018. gada 22. nov. 03:10Laura Franskeviča   [ atjaunināts 2018. gada 26. nov. 13:31 ]

Ziņa datums 22.11.18.
Mūzikla “Visdārgākā pērle” idejas un scenārija autors ir draudzes "Kristus Pasaulei" vecākais mācītājs Mārcis Jencītis.

Savu ceļu no narkotiku elles līdz dzīvei Dieva gaismā viņš ir ietērpis mūsdienīgā, dramatiskā un aizraujošā muzikālā priekšnesumā. Autora mērķis ir ļaut katram skatītājam tēlotajā rast paralēles savā dzīvē, tādējādi izdzīvojot pašam savu Ziemassvētku brīnumu. Mūzikla dalībnieki “stāsta”, kā paši maldījušies, meklējuši līdz atraduši visdārgāko pērli un to, kā dzīve izmainījusies, satiekot Jēzu.

Šis būs īpašs, atmiņā paliekošs, pat dzīvi izmainošs notikums, kas nevienu neatstās vienaldzīgu un daudziem apmeklētājiem šis priekšnesums var kļūt par notikumu, kurā atrod paši sevi un visdārgāko pērli.

Izrādes veidošanā piedalās daudzu cilvēku komanda – tekstu autori, horeogrāfi, dejotāji, mūziķi, dziedātāji, skaņu operatori, gaismas tehniķi.

Šeit vari apskatīt video reklāmu - 


YouTube video


Mūzikls notiks 24. decembrī plkst. 14:00 Braslas ielā 29 A. Nāc un piedzīvo savu Ziemassvētku brīnumu!


Dievkalpojums ar Antonu Tiščenko

Publicēja 2018. gada 15. nov. 13:10Laura Franskeviča   [ atjaunināts 2018. gada 19. nov. 14:51 ]

15.11.18.
Svētdien, 2.decembrī, plkst.11:00 draudzē "Kristus Pasaulei" viesosies Antons Tiščenko - evaņģēlists un mācītājs no Ukrainas. Viņš vada divas draudzes ar 1200 apmeklētājiem, ir reģionālais  bīskaps 30 "Jaunā Paaudze" draudzēs Harkovas apvidū, četru grāmatu autors, 
starptautisks sludinātājs (ir sludinājis Nepalā, Kambodžā, Pakistānā).
Viņš draudzē "Kristus Pasaulei" sludinās un mācīs par tēmu - "Cilvēku apmeklēšana un mājas grupu izaugsme".

В воскресение, 2 декабря, 11:00 в гостях у церкви "Христос миру" будет Тищенко Антон Андреевич - евангелист, пастор двух церквей 1200 прихожан, региональный епископ 30 церквей "Новое Поколение" в Харьковской области, автор 4 книг, международный проповедник (проповедовал в Непале, Камбодже, Пакистане).
В церкви "Христос миру" он будет проповедовать на тему "Посещение людей и рост домашних групп".1-10 of 14